De mensen van Jet (26): Dion

‘Ik heb een goede dag gehad, als ik ’s avonds doodmoe op de bank zit uit te puffen.’ Dion Kreeft (20) werkt graag hard, dat is duidelijk. Maar de wil om te werken is soms niet genoeg om een baan te vinden. Bij Jet helpt waar het kan en dat leidde tot al wat successen.

Dat het niet meevalt, heeft alles te maken met de ietwat wilde puberteit van Dion. Hij maakte zijn beroepsopleiding niet af en kreeg daarna te maken met nogal wat privéproblemen. Het gevolg: te jong en dus te onvolwassen moest Dion het helemaal zelf zien te rooien. Zonder diploma en ook nog eens zonder rijbewijs valt dat niet mee. Tel daarbij op dat Dion te jong is voor een bijstandsuitkering en de lezer begrijpt: zo nu en dan stond het water hem zowat aan de lippen. Want de huur moet toch betaald worden, nietwaar? Tijdelijke klusjes via uitzendbureaus brachten zo nu en dan verlichting, maar wat er ontbrak was zicht op een betere en stabiele toekomst.

Bij Jet levert geen stabiele toekomst op bestelling, maar weet zo nu en dan wel de juiste voorwaarden te scheppen. Zo vonden we een organisatie die voor Dion zijn rijlessen en rijexamen wil betalen. Ook boden we hem in bruikleen een laptop aan en die hadden wij weer gekregen van een van onze sympathieke sociaal aandeelhouders. Het zorgt ervoor dat Dion uit zijn relatieve isolement komt en zelfstandig op zoek kan gaan naar werk. Verder klopte Bij Jet aan bij hulpverlenende organisaties. Het zorgde ervoor dat wij ons konden concentreren op waar we onszelf voor hebben opgericht: werk vinden.

En nee, het was niet meteen raak. We hielpen bij het solliciteren en introduceerden Dion bij werkgevers, maar helaas ging het wel eens mis. Dan was het nét niet de baan die bij hem past. Of speelde het gebrek aan diploma of rijbewijs Dion parten. En dan waren er nog de keren dat hij nét niet de juiste dingen leek te zeggen tijdens een kennismakingsgesprek.

Dion geeft niet op. En wij ook niet. Inmiddels is hij aan de slag. Bij een uitzendorganisatie en dus met nog weinig zicht op vastigheid, maar Dion vindt alles beter dan thuis op de bank zitten. Dat doet hij bij voorkeur ’s avonds, na een zware werkdag. Doodmoe. ‘Want dan heb ik een goede dag gehad.’