Friese belangstelling voor Bij Jet

Dat er vanuit de regio belangstelling is voor de aanpak en het succes van Bij Jet, dat wisten we al. Maar dat er gisteren iemand helemaal uit Drachten kwam om te horen hoe we hier in Schijndel mensen aan werk helpen, daar vielen we toch even van stil.

Alexander Hendriks was om een uur of zes ’s ochtend vertrokken en vroeg ons het hemd van het lijf over hoe we in Schijndel werkzoekenden, werkgevers en andere betrokken dorpsgenoten aan elkaar verbinden. En waar dat allemaal toe leidt.

Alexander is journalist en gaat een verhaal maken over Bij Jet. Dat artikel wordt komend najaar geplaatst in een speciaal magazine over lokale initiatieven ten behoeve van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Niet dat wij alleen voor die mensen actief zijn, maar Alexander maakt nu eenmaal een blad voor Ieder(in) en die club richt zich wél exclusief op die groepen.

De Fries had behalve een notitieblok ook een fototoestel meegenomen en zette alle gesprekspartners op de foto. Zoals Saskia de Vroomen.