Over ANBI

Stichting Bij Jet is erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’, kortweg ANBI. Dat is fijn voor mensen en organisaties die ons geld willen schenken. Onder voorwaarden zijn die giften dan aftrekbaar. Ook voor Bij Jet zelf is het fijn om een ANBI-erkenning te hebben. Niet alleen wordt het werven van giften gemakkelijker, we hoeven geen erf- en schenkbelasting te betalen.

Hieronder de informatie die we, in het kader van de ANBI-erkenning, verplicht zijn met u te delen.

Onze naam: Stichting Bij Jet, in de volksmond Bij Jet.

Ons fiscaal nummer: RSIN 857758184

Onze contactgegevens: die staan hier.

Ons doel: Bij Jet vindt (betaald en vrijwilligers-)werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in Schijndel. Dat doen we zonder winstoogmerk.

Ons Ondernemings- en beleidsplan mag iedereen lezen.

Onze bestuurders: Anouk Gijsbrechts is voorzitter, Mirjam van Esch is penningmeester en secretaris. We werken aan uitbreiding van het bestuur.

Ons beloningsbeleid: De bestuurders doen hun werk gratis. Onze projectleider doet haar werk als zelfstandige en factureert gewerkte uren aan ons. Daarnaast hebben we ruimte voor stagiaires en die krijgen een vergoeding voor hun werk.

Onze activiteiten: Ons werk doen we vanzelfsprekend met respect voor de privacy van onze deelnemers (zo noemen we de mensen voor wie we werken). En dus gaan we hier geen verslagen plaatsen van het werk dat we voor hen doen. Gelukkig zijn veel deelnemers bereid om bij wijze van referentie hun verhaal te doen. U vindt ze op de pagina ‘De mensen van Jet’. Daar komen ook verhalen voorbij van onze sociaal aandeelhouders, bestuurders, adviseurs en ambassadeurs. En verder vindt u informatie over onze activiteiten in het jaarverslag 2017.

Onze financiële verantwoording is opgenomen in het jaarverslag 2017. Doorscrollen naar pagina 8.