Terugblik op 2017

Een terugblik op 2017 lijkt wat overdreven, want voor Bij Jet duurde het jaar maar twaalf weken. Maar die twaalf weken waren zo mooi, dat we u er toch maar mee lastig vallen.

We hadden vooraf bedacht dat we de eerste maanden van ons bestaan, de laatste maanden van 2017 dus, vooral nodig hadden om een beetje bekend te worden, om geldschieters te verleiden en om de eigen organisatie op orde te krijgen. Maar vanaf de eerste week hadden we het druk met dorpsgenoten die onze hulp inriepen. En die we ook daadwerkelijk konden helpen. We delen graag de cijfers over ons werk.

29 deelnemers

Ongeveer 35 mensen klopten voor informatie, advies of hulp bij ons aan. Daarvan besloten er 29 om met ons aan de slag te gaan. Wij noemen hen deelnemers. Van die 29 deelnemers zijn er vijftien nog ‘in traject’, zoals dat wordt genoemd. Maar liefst acht vonden betaald werk in loondienst. De anderen kozen voor werk als zelfstandige (2), vrijwilligerswerk (2), stage (1) en therapie (1). Ook zij vonden wat ze zochten met hulp van Bij Jet.

De deelnemers waren overwegend vrouwen (25). De leeftijd varieerde van 19 tot 63. De gemiddelde leeftijd was 46. De meesten kwamen spontaan bij ons binnenwandelen, maar er waren er ook die hier aanklopten na een verwijzing door een welzijnsorganisatie (5), woningcorporatie (2) en het door het ZZP Adviespunt (1).

Zonder subsidie

Bij Jet deed het in 2017 zonder subsidie. Onze inkomsten komen van sympathieke donateurs, die we sociaal aandeelhouders noemen. Het waren er vorig jaar acht, samen goed voor ruim tien mille. En dan was er nog een sympathieke particulier die met een renteloze lening over de brug kwam. ‘Betaal maar terug als het uitkomt.’

Kijk, dat horen we graag.

Voor dit jaar mikken we op honderd succesvolle trajecten en een groei van het aantal sociaal aandeelhouders, adviseurs (zo noemen we professionals die hun hulp aanbieden aan deelnemers) en ambassadeurs. Verder gaan we werken aan een betere financiële basis.

Binnenkort verschijnt ons jaarverslag. Daarin leggen we aan de sociaal aandeelhouders en vrijwillige adviseurs en ambassadeurs verantwoording af over ons doen en laten.