We hebben ANBI. Dus kom maar op met u donatie!

Hoe vaak krijg je nou goed nieuws van de Belastingdienst? Wij kregen het vandaag: Bij Jet is door de dienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’, kortweg ANBI. Dat is fijn voor al die mensen die ons met donaties willen steunen. Die bijdragen zijn aftrekbaar van de belasting.

De beschikking geldt met terugwerkende kracht vanaf juli 2017. We zullen de mensen die ons al financieel steunden een berichtje sturen.

Bij Jet is trouwens ook blij met de beschikking omdat hiermee formeel is bevestigd dat we geen commerciële organisatie zijn. Dat wist u natuurlijk allang, maar feit is dat een enkeling ons daarvoor aanziet. Hier en daar hoorden we fluisteren dat we niks anders zijn dan een bureau dat zich laat betalen voor het aan werk helpen van mensen. Onzin natuurlijk. Alleen wie ruim bij kas zit, mag ons een vergoeding geven. Voor het leeuwendeel van onze deelnemers geldt dat ze ons betalen met een blije glimlach.

En die glimlach is dan weer niet aftrekbaar bij de belasting.