We willen ANBI

Stichting Bij Jet wil erkend worden als een ‘algemeen nut beogende instelling’, kortweg ANBI. Dat is fijn voor mensen en organisaties die ons geld willen schenken. Onder voorwaarden zijn die giften dan aftrekbaar.

Ook voor Bij Jet zelf is het fijn om een ANBI-erkenning te hebben. Niet alleen wordt het werven van giften gemakkelijker, we hoeven geen erf- en schenkbelasting te betalen.

De Belastingdienst stelt een reeks voorwaarden. Zo moeten we op onze website heel veel over onszelf vertellen. We hebben daarom deze ANBI-pagina gemaakt. Die is vooral gemaakt voor de dame of heer van de Belastingdienst die onze ANBI-aanvraag beoordeelt. Maar ook voor u, die terecht wil dat we verantwoording afleggen over ons doen en laten.