Wij krijgen een broertje

Het Schijndelse succes van ‘Bij Jet’ krijgt een vervolg in Sint-Michielsgestel. Op verzoek van woningcorporatie Woonmeij wordt gewerkt aan een vergelijkbare organisatie. Dit gaat ‘Bij Jan’ heten.

Woonmeij ondersteunt ‘Bij Jet’ en ervoer dat de stichting voor nogal wat huurders met succes actief is. Om die reden is verzocht om ook in de gemeente Sint-Michielsgestel, inwoners te helpen bij het vinden van werk en dagbesteding. Daar heeft Woonmeij ook woningen.

“De plannen staan nog in de kinderschoenen”, aldus bestuurslid Mirjam van Esch (foto) van ‘Bij Jet’. “Meer dan een eigen ruimte – we mogen gratis gebruik maken van het kantoor van welzijnsorganisatie BINT aan de Seminarielaan 3 in Sint-Michielsgestel – hebben we nog niet. Maar na de zomervakantie gaan we rap aan de slag met de oprichting van een stichting en het werven en selecteren van vrijwilligers. De verwachting is dat ‘Bij Jan’ in oktober van start gaat en op termijn helemaal onafhankelijk van ‘Bij Jet’ kan werken”.

Die onafhankelijkheid is van belang, omdat de kracht van het concept van ‘Bij Jet’ juist zit in de lokale verankering. Mirjam: “We zetten lokaal sociale en zakelijke netwerken in om mensen aan werk te helpen die daar zelfstandig niet toe in staat zijn. Daarom is het van belang dat uiteindelijk mensen uit de gemeente Sint-Michielsgestel ‘Bij Jan’ runnen.”

Woonmeij

Ze benadrukt dat ‘Bij Jet’ en ‘Bij Jan’ er niet zijn voor iedereen die werk zoekt. “We zijn er exclusief voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Het gaat nogal eens om mensen die behalve werkloosheid andere problemen hebben. Daar hebben we dan ook nadrukkelijk aandacht voor.”

Een ander kenmerk van ‘Bij Jet’ is de intensieve begeleiding. “We werken niet met kaartenbakken met vacatures, maar gaan op zoek naar wat mensen willen en kunnen. Daarbij hebben we nadrukkelijk ook voor belemmeringen. Ook als werk eenmaal is gevonden, gaat de begeleiding nog geruime tijd door.”